Порекло живота

Људи често постављају питање: "Шта је старије: Кокошка или јаје?" На ово питање се може адекватно одговорити. Питање које се такође често поставља јесте: "Како је настао први живот на Земљи?" Да бисмо на ово и слична питања одговорили, потребно је само да се држимо логике и посматрамо оно што се око нас догађа. 

Свуда у природи можемо видети да жива бића настају од живих бића. Поред тога, Луј Пастер је експериментално доказао да "живо настаје само од живог". На основу тога, испада да лако можемо одговорити на питање порекла живота. Међутим, људи би данас, генерално, дали три различита одговора на питање: "Како је настао први живот на Земљи?" Ти одговори су: 

1. Живот је у почетку настао од живог Бића

2. Живот је у почетку настао од неживе материје

3. Не знам 

Анализирајмо укратко ова три одговора. Одговор број 2, да је живот настао од неживог је данас најприхваћенији међу научницима. Међутим, одмах пада у очи да је он у потпуној супротности са природним законима. Иако свуда око нас жива бића настају од живих бића, а и Пастеров закон говори о томе, "људи од науке" тврде нешто супротно. Много је логичније тврдити да је цео град Београд настао сам од себе, него да је једноћелијски организам настао од неживе материје, јер је најпростоји живи систем неупоредиво много пута сложенији од било ког неживог система. Дакле, ако смо озбиљни и руководимо се према природним законима, одговор број два једноставно морамо да одбацимо.

Одговор број три, који каже "Не знам", сматрамо да је такође неприхватљив, јер ми имамо природне законе и знамо како настају жива бића. Наравно, неко може да каже да ми знамо како настају жива бића данас јер то посматрамо, али да је питање настанка првог живота на Земљи нешто друго, јер ми то нисмо посматрали. Али, ако бисмо ишли том логиком, онда не бисмо могли ни да одговоримо на питање: "Како је настала Кеопсова пирамида?", јер то нико од нас није посматрао. То што ми нисмо гледали настанак Кеопсове пирамиде не значи да је она могла да настане сама од себе. Уопште није потребно да посматрамо грађење Кеопсове пирамиде да бисмо знали да је она настала стваралачким актом интелигентног бића. 

Слично је и са настанком првог живог бића на Земљи. Уопште није потребно да посматрамо настанак првог живота на Земљи да би могли да закључимо да је прво живо биће на Земљи настало стваралачким актом живог Бића. На то нас упућују природни закони. Ако се држимо природних закона и логике, не постоји алтернативни одговор. Дакле, једини могући одговор на питање: "Како је настао први живот на Земљи?", би био да је први живот на Земљи настао од живог Бица. 

Одговор на питање: "Шта је старије: кокошка или јаје?", се после свега сам намеће. Када будемо говорили о прелазним формама, видећемо да је Створитељ створио живот "по својим врстама", и да су прво настале кокошке, и друге птице, а онда су оне почеле да легу јаја.

Поред питања: "Како је настао први зивот на планети Земљи?", веома важно питање је и "Како је настао свако од нас?" Ако бисмо питали неког човека на улици: "Како сте ви настали?", он би нам вероватно одговорио: "Мене су створили моји родитељи." Међутим, ако бисмо анализирали сам процес настанка човека, видели бисмо да би један такав одговор био нетачан.

Човек данас настаје у тренутку када сперматозоид оплоди јајну ћелију. Међутим, сам процес оплодње је врло интересантан. Јајној ћелији се најпре приближава мноштво сперматозоида који луче ензим да би дошло до нагризања опне јајне ћелије. Када се опна нагризе и створи се пут за пролаз сперматозоида, дешава се да само један од њих, као да га неко диригује, врши оплодњу, док сви остали мирују. То не може никако да буде случајан процес, јер би у том случају сви сперматозоиди "нагрнули", а оплодњу би извршио први који се пробије. То овде није случај.

Дакле, Створитељ је даваоц живота. Он нас може да створи и без родитеља, као што је створио прве људе у почетку, а може и преко родитеља. У првом случају то је стварање, а у другом рађање.

За детаљнију анализу питања порекла живота, можете прочитати неки од следећих докумената:

1. Суштина живота

2. Хипотеза абиогенезе и Пастеров закон

3. Хипотезе о доласку живота из свемира

4. Савремена хипотеза абиогенезе