Архиепископија

АРХИЕПИСКОПИЈА, црквено подручје (Епархија) на чијем челу се налази Архиепископ. У саставу појединих Православних цркава са рангом Патријаршије може више Епархија имати ранг Архиепископија који је виши од Епископија (Епархија). У Србској Православној цркви, само Патријарх у својој титули има и звање Архиепископа београдско-карловачког, наслеђено из времена васпостављања Србске Патријаришје, извршеног после Првог светског рата.