Епархија

ЕПАРХИЈА; ЕПИСКОПИЈА - назив за област чији духовни живот надгледа и њиме руководи један Епископ. Некад је то била једна покрајина и њена администрација у грчко-римском царству, и седиште администрације једне или друге од ових установа, и стан Епископа. Некада је Епископија улазила у састав веће јединице - Дијецезе, а у њеном саставу су биле мање јединице - номе. Таква структура и организација у IV веку прелази у Црквену организацију, која је и данас сачувана у оним помесним Православним црквама које се управљају по митрополитанском систему, као нпр. Румунска црква: свака њена Митрополија има по неколико (3, 4 или 5) Епископија или Епархија и свој синод, а Митрополије улазе у Патријаршију која је њихова највиша структура. До Светог Саве у нашој помесној цркви, било је Епископија које су припадале Византијској цркви, односно Цариградској Патријаришји; оне су улазиле у састав Солунске Митрополије. То је време организације Жичке, односно Пећке Архиепископије.