Тројичен

ТРОЈИЧЕН, песма или читав низ песама у којима се не само прослављају Пресвета Тројица, већ се излаже и догматско учење ο Светој Тројици у три лица: Отац, Син и Свети Дух. Тројичне песме написане су за свих осам гласова са завршетком који се односи на седмични или радни дан, од понедељка до петка. Певају се у оне дане када се на јутрењу уместо "Бог Господ.." пева "Алилуја.." Ови тропари, за сваки глас по три, изложени су на крају Осмогласника и Посног триода. У канонима, претпоследња песма скоро сваког канона посвећена је Пресветој Тројици и чита се са припевом: "Слава Оцу и Сину и Светоме Духу."