2. Мојсијева, глава 26

 

1. А шатор ћеш начинити од десет завеса од танког платна узведеног и од порфире и од скерлета и од црвца; и по њима да буду везени херувими.

2 Мој. 25:9, 2 Мој. 29:42, 2 Мој. 31:7, 2 Мој. 33:7, 2 Мој. 36:8, 2 Мој. 39:32, 2 Мој. 39:43, 2 Мој. 40:2, 2 Мој. 40:17, 4 Мој. 4:25, Дела 7:44, 1 Кор. 12:28, Јевр. 8:2, Јевр. 8:5, Јевр. 9:2, Јевр. 9:11, Откр. 21:3

2. Један завес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завеси да буду једне мере.

3. Пет завеса нека се састављају један с другим, и пет других завеса нека се састављају један с другим.

1 Кор. 12:4, 1 Кор. 12:12

4. И начини петље од порфире по крају једног завеса, где ће се крајеви састављати, и тако начини по крају другог завеса, где ће се крајеви састављати.

Ефес. 4:13, Кол. 2:2, Кол. 2:19

5. Педесет петаља начини на једном завесу, а педесет петаља начини на крају другог завеса, где ће се састављати с другим, а петље да буду једна према другој.

2 Мој. 36:12

6. И начини педесет кука од злата, да запнеш завесе један за други кукама, и тако ће бити шатор један.

7. И начини завесе од кострети за наслон над шатором; једанаест таквих завеса начини.

2 Мој. 36:14

8. Завес један нека буде тридесет лаката дуг, а широк четири лакта; тих једанаест завеса да су једне мере.

9. И састави пет завеса заједно, а шест осталих заједно, на двоје ћеш превити шести завес с предње стране наслону.

10. И начини педесет петаља на стражњем крају првог завеса, где ће се састављати, а педесет петаља на крају другог завеса, где ће се састављати.

11. И начини кука бронзаних педесет, и запни куке на петље, и састави наслон, да буде једно.

12. А што је више у завеса на наслону, половина завеса што претиче, нека виси на стражњој страни шатору.

13. И лакат с једне стране а лакат с друге стране што има више у дужину у завеса на наслону, нека виси шатору са стране и тамо и амо, да га заклања.

14. И начини покривач наслону од кожа овнујских црвених обојених, и сврх њега покривач од кожа јазавичијих.

2 Мој. 36:19, 4 Мој. 24:5

15. И начини за шатор даске од дрвета ситима, које ће стајати право.

4 Мој. 4:31

16. Десет лаката нека буде свака даска дуга а подруг лакта широка.

17. Два чепа нека буду на дасци, један према другом наједнако; тако начини на свакој дасци за шатор.

18. Тако начини даске за шатор, двадесет дасака на јужној страни.

19. А под двадесет дасака начини четрдесет стопица од сребра: две стопице под једну даску за два чепа њена, и две стопице под другу даску за два чепа њена.

2 Мој. 38:27

20. А на другој страни шатора према северу двадесет дасака.

21. Са четрдесет стопица сребрних, две стопице под једну даску и две стопице под другу даску.

22. А на западној страни шатора начини шест дасака,

23. И две даске на два угла од шатора.

24. И оне нека се састављају оздо и нека се састављају озго биочугом; тако нека буде у обе које ће бити на оба угла.

25. Тако ће бити осам дасака са стопицама сребрним, са шеснаест стопица, две стопице под једну даску, а две стопице под другу даску.

26. И начини преворнице од дрвета ситима, пет за даске на једној страни шатора,

2 Мој. 36:31, 4 Мој. 3:36, Рим. 15:1, 1 Кор. 9:19, 2 Кор. 13:11, Гал. 6:2

27. И пет преворница за даске на другој страни шатора, и пет преворница за даске на западној страни шатора до оба угла.

28. А средња преворница да иде преко среде дасака од једног краја до другог.

29. А даске окуј златом, и биочуге им начини од злата, да се кроз њих провуку преворнице, а и преворнице окуј златом.

30. Тако ћеш подигнути шатор по слици која ти је показана на гори.

2 Мој. 25:9, 2 Мој. 25:40, 2 Мој. 27:8, Дела 7:44, Јевр. 8:5

31. И начини завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, и по њему нека буду везени херувими.

3 Мој. 16:2, Мат. 27:51, Мар. 15:38, Лука 23:45, Јевр. 9:3

32. И обеси га о четири ступа од дрвета ситима, окована златом, са кукама златним, на четири стопице сребрне.

4 Мој. 3:31

33. И обеси завес о куке, и унеси за завес ковчег од сведочанства, да вам завес раставља светињу од светиње над светињама.

2 Мој. 25:16, 2 Мој. 37:1, 2 Мој. 40:21, 3 Мој. 16:2, 4 Мој. 3:31, Ис.Н. 4:11, 1 Сам. 4:6, 1 Сам. 6:19, 1 Цар. 8:6, 1 Дн. 15:1, 2 Дн. 3:14, Псал. 132:8, Мат. 24:15, Јевр. 9:2, Јевр. 9:4, Откр. 11:19

34. И метни заклопац на ковчег од сведочанства у светињи над светињама.

2 Мој. 25:21, 2 Мој. 40:20, 3 Мој. 16:2, Јевр. 9:5

35. И намести сто пред завес а свећњак према столу на јужној страни шатора, да сто стоји на северној страни.

2 Мој. 40:22, 2 Мој. 40:24, Јевр. 9:2

36. И на врата наслону начинићеш завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, везен;

2 Мој. 36:37, 4 Мој. 3:25

37. И за тај завес начинићеш пет ступова од дрвета ситима, које ћеш оковати златом, са кукама златним, и салићеш за њих пет стопица од бронзе.

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga