3. Мојсијева, глава 13

 

1. Још рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

2. Човек у кога би на кожи тела његовог био оток или краста или бубуљица, и било би на кожи тела његовог налик на губу, нека се доведе к Арону свештенику или ка коме сину његовом свештенику.

3 Мој. 10:10, 5 Мој. 17:8, 5 Мој. 24:8, 5 Мој. 28:27, Иса. 3:17, Језек. 22:26, Лука 17:11, Јован 13:8

3. И нека свештеник види бољетицу на кожи тела његовог; ако длака на бољетици буде побелела и бољетица буде на очи нижа од остале коже тела његовог, онда је губа; па кад га види свештеник прогласиће га да је нечист.

4. Ако ли буде бела бубуљица на кожи тела његовог и не буде на очи нижа од остале коже нити длака на њој побелела, онда нека затвори свештеник за седам дана човека са таквом бољетицом.

5. А седмог дана нека види свештеник; ако опази да је бољетица остала како је била и није се даље разишла по кожи, нека га затвори свештеник опет за седам дана.

6. И нека га свештеник опет види седмог дана, па ако опази да се бољетица смањила и није се даље разишла по кожи; краста је; и он нека опере хаљине своје и биће чист.

3 Мој. 11:25, 3 Мој. 14:8

7. Ако ли се даље рашири краста по кожи његовој, пошто га свештеник види и прогласи да је чист, наново нека се покаже свештенику;

8. Ако види свештеник да се краста раширила по кожи његовој, прогласиће свештеник да је нечист; губа је.

2 Сам. 3:29

9. Кад је губа на човеку, нека га доведу к свештенику.

2 Цар. 5:3

10. И свештеник нека га види; ако буде бео оток на кожи и длака буде побелела, ако би и здраво месо било на отоку,

4 Мој. 12:10, 4 Мој. 12:12, 2 Цар. 5:27, 2 Дн. 26:19, Лука 5:14, Лука 17:14

11. Губа је застарела на кожи тела његовог; зато ће га свештеник прогласити да је нечист, и неће га затворити, јер је нечист.

12. Ако ли се губа изаспе по кожи и покрије сву кожу човеку од главе до пете, где би год свештеник очима погледао,

13. Кад свештеник види да је губа покрила сву кожу на њему, прогласиће да је човек чист, јер је све побелело, па је чист.

14. Али ако се покаже на њему дивље месо, биће нечист.

15. Па кад свештеник види дивље месо, прогласиће га да је нечист; оно је дивље месо нечисто, губа је.

5 Мој. 24:8

16. А кад би се дивље месо променило и побелело, нека дође к свештенику.

Лука 5:12

17. И кад види свештеник да је бољетица побелела, свештеник ће прогласити да је чист, чист је.

5 Мој. 32:39, Псал. 147:3

18. Кад у кога на кожи буде чир, па прође,

2 Мој. 9:9, 2 Мој. 15:26, 5 Мој. 28:27, 2 Цар. 20:7, Јов 2:7, Псал. 38:3, Иса. 38:21

19. А после на месту где је био чир изађе оток бео или бубуљица бела и црвенкаста, нека се покаже свештенику.

20. Ако свештеник види да је на очи нижа од остале коже и длака на њој побелела, прогласиће га свештеник да је нечист, губа је, изашла је из чира.

21. Ако ли свештеник гледајући види да није длака на њој побелела нити је нижа од коже, него се смањила, онда ће га затворити свештеник за седам дана.

22. Ако се рашири по кожи, онда ће га свештеник прогласити да је нечист; болест је.

23. Ако ли остане на свом месту бубуљица и не рашири се, ожиљак је од чира; зато ће га свештеник прогласити да је чист.

Приче 28:13, Лука 5:14, Лука 17:14, 1 Кор. 5:5, Гал. 6:1, 1 Пет. 4:2

24. Ако се ко по кожи ожеже огњем, па пошто се залечи остане бубуљица бела и црвенкаста или само бела,

25. Нека га види свештеник; ако длака на бубуљици буде побелела и ако на очи буде нижа него кожа, губа је, изашла је из ожеглине; зато ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

3 Мој. 4:6, 4 Мој. 12:10, 2 Сам. 3:29, 2 Цар. 5:27, 2 Дн. 26:19, Лука 5:12

26. Ако ли свештеник види да на бубуљици нема беле длаке нити је нижа од коже, него се смањила, затвориће га за седам дана.

27. Па ће је седмог дана погледати свештеник; ако се буде раширила по кожи, тада ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

3 Мој. 10:10, Јер. 15:19, Језек. 22:26

28. Ако ли бубуљица буде остала на свом месту, и не буде се раширила по кожи, него се смањила, онда је рана од тога што се ожегао; зато ће га свештеник прогласити да је чист, јер је ожиљак од ожеглине.

29. Ако у човека или у жене буде бољетица на глави или на бради,

30. Свештеник нека види бољетицу; ако на очи буде нижа од остале коже и на њој длака жућкаста и танка, свештеник ће прогласити да је нечист; оспа је, губа на глави или на бради;

5 Мој. 24:8, 5 Мој. 28:27, Иса. 3:17, Мал. 2:7, 1 Кор. 12:9

31. А кад свештеник види бољетицу, и опази да на очи није нижа од остале коже и да нема на њој црне длаке, тада ће затворити свештеник за седам дана оног на коме је оспа.

32. Па кад свештеник седми дан види, а оспа се није даље разишла нити длака на њој пожутела, нити је на очи оспа нижа од коже,

33. Тада нека се обрије, али оспу да не обрије, и свештеник нека затвори још за седам дана оног на коме је оспа.

Јов 1:20, Рим. 8:13

34. И седмог дана нека свештеник опет види оспу; ако опази да се оспа није даље разишла по кожи нити је на очи нижа од остале коже, тада ће га прогласити свештеник да је чист, па нека опере хаљине своје, и биће чист.

35. Ако ли се рашири оспа по кожи, пошто буде проглашен да је чист,

36. Тада нека га види свештеник; ако се буде раширила оспа по кожи, нека више не гледа свештеник има ли жутих длака; нечист је.

37. Ако ли опази да је оспа остала где је била и да је црна длака израсла по њој, залечила се оспа, чист је, и свештеник ће прогласити да је чист.

3 Мој. 10:10, Јер. 15:19, Језек. 22:26, Језек. 44:23

38. Кад у човека или у жене буду бубуљице по кожи тела њиховог, бубуљице беле,

39. Свештеник нека види; ако на кожи тела његовог буду беле бубуљице мале, бела је оспа, изашла по кожи, чист је.

40. Коме опадне коса с главе, ћелав је, чист је.

Иса. 15:2, Амос 8:10

41. Ако му спреда опадне коса с главе, пола је ћелав, и чист је.

42. Кад на глави сасвим ћелавој или пола ћелавој буде бела и црвенкаста бољетица, губа је, изашла на глави свој ћелавој или пола ћелавој.

43. И нека га види свештеник; ако опази да је бео и црвенкаст оток на глави свој ћелавој или пола ћелавој налик на губу по кожи осталог тела,

3 Мој. 10:10, Језек. 22:26

44. Човек је губав, нечист је, и свештеник ће га прогласити да је нечист; губа му је на глави.

45. А губавац на коме је та болест, нека иде у хаљинама раздртим и гологлав, и уста нека застре, и нека виче: Нечист, нечист.

1 Цар. 8:37, Јов 39:37, Јов 42:6, Псал. 61:1, Псал. 72:12, Иса. 6:5, Плач 4:15, Језек. 24:17, Језек. 24:22, Мих. 3:7, Лука 17:12, Откр. 21:4

46. Докле је год болест на њему, нека буде нечист; нечист је, нека живи сам, иза логора нека му буде стан.

4 Мој. 5:2, 4 Мој. 12:14, 2 Цар. 7:3, 2 Дн. 26:21, Лука 17:12, 1 Кор. 5:5, 2 Сол. 3:6, Јевр. 12:15

47. И ако на хаљини буде губа, на хаљини вуненој или ланеној,

3 Мој. 14:55, Иса. 59:6, Језек. 16:16, Зах. 3:4, Рим. 1:21, Рим. 13:12, Јуда 1:23

48. Или на основи или на поучици од лана или од вуне, или на кожи, или на чем год од коже,

49. И ако бољетица буде зеленкаста или црвенкаста на хаљини или на кожи или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је, и нека се покаже свештенику.

50. И кад види свештеник болест, нека затвори за седам дана ствар на којој је губа.

Јер. 15:19, Језек. 44:23

51. И седмог дана ако види да се даље разишла болест по хаљини или по основи или по поучици или по кожи или по чему год од коже, љута је губа болест, она ствар је нечиста.

3 Мој. 14:44, Језек. 16:43

52. Зато нека спали ону хаљину или основу или поучицу од вуне или од лана, или шта год буде од коже, на чем буде болест; јер је љута губа, огњем нека се спали.

53. Ако ли опази свештеник да се болест није разишла по хаљини или по основи или по поучици, или по чему год од коже,

54. Тада нека заповеди свештеник да се опере оно на чем је болест, па онда нека затвори опет за седам дана.

55. Па нека види свештеник пошто се опере ствар на којој је болест, и ако опази да болест није променила боје своје, ако се и не буде даље разишла, ствар је нечиста, спали је огњем; јер је љута губа на горњој или на доњој страни.

56. Ако ли види свештеник да се место смањило пошто је опрано, онда нека откине од хаљине или од коже или од основе или од поучице.

57. Ако ли се опет покаже на хаљини или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је која се шири, огњем спали оно на чем буде.

58. А хаљину или основу или поучицу или шта му драго од коже, кад опереш па отиде с њега та болест, опери још једном, и биће чисто.

59. Ово је закон за губу на хаљини вуненој или ланеној, или на основи или на поучици, или на чем год од коже, како се може знати је ли шта чисто или нечисто.

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga