Исус Навин, глава 12

 

1. А ово су цареви земаљски које побише синови Израиљеви и земљу њихову освојише с оне стране Јордана к истоку, од потока Арнона до горе Ермона и сву равницу к истоку:

4 Мој. 21:24, 5 Мој. 2:24, 5 Мој. 3:8, 5 Мој. 7:24, Ис.Н. 13:8, Иса. 16:2

2. Сион цар аморејски који стајаше у Есевону и владаше од Ароира који је на брегу потока Арнона, и од половине потока и половином Галада до потока Јавока, где је међа синова амонских;

Ис.Н. 13:16

3. И од равнице до мора хинеротског к истоку, и до мора уз поље, до мора сланог к истоку, како се иде к Ветсимоту, и с југа под гору Фазгу;

5 Мој. 3:17, Ис.Н. 13:20

4. И сусед му Ог, цар васански, који беше остао од Рафаја и сеђаше у Астароту и у Едрајину,

4 Мој. 21:35, 5 Мој. 3:11

5. И владаше гором Ермоном и Салхом и свим Васаном до међе гесурске и махатске, и половином Галада до међе Сиона цара есевонског.

5 Мој. 3:14, Ис.Н. 13:11, 1 Сам. 27:8, 2 Сам. 3:3, 2 Сам. 13:37, 2 Цар. 25:23

6. Њих поби Мојсије слуга Господњи и синови Израиљеви; и ту земљу даде Мојсије, слуга Господњи, у наследство племену Рувимовом и племену Гадовом и половини племена Манасијиног.

7. А ово су цареви земаљски које поби Исус са синовима Израиљевим с оне стране Јордана к западу, од Вал-Гада у пољу ливанском па до горе Алака како се иде к Сиру; и ту земљу даде Исус племенима Израиљевим у наследство према деловима њиховим,

1 Мој. 14:6, 1 Мој. 32:3, Ис.Н. 11:17, Псал. 135:11

8. По горама и по равницама, по пољима и по долинама, и у пустињи и на јужном крају, земљу хетејску, аморејску и хананејску, ферезејску, јевејску и јевусејску:

2 Мој. 3:8, Ис.Н. 10:40

9. Цар јерихонски један; цар гајски до Ветиља један;

Ис.Н. 6:2, Ис.Н. 8:29

10. Цар јерусалимски један; цар хевронски један;

Ис.Н. 10:23

11. Цар јармутски један, цар лахиски један;

12. Цар јеглонски један; цар гезерски један;

13. Цар давирски један; цар гадерски један;

14. Цар орамски један; цар арадски један;

15. Цар од Ливне један; цар одоламски један;

16. Цар макидски један; цар ветиљски један;

17. Цар тифувски један; цар еферски један;

Ис.Н. 19:13, 1 Цар. 4:10

18. Цар афечки један; цар саронски један;

19. Цар мадонски један; цар асорски један;

20. Цар симрон-меронски један; цар ахсавски један;

Ис.Н. 11:1, Ис.Н. 19:15

21. Цар танашки један; цар мегидски један;

22. Цар кедески један; цар јокнеамски код Кармела један;

Ис.Н. 19:37

23. Цар дорски у Нафат-Дору један; цар гојимски у Галгалу један;

1 Мој. 14:1

24. Цар тераски један. Свега тридесет и један цар.

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga