1. Дневника, глава 25

 

1. И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројани људи за посао у својој служби:

2 Мој. 15:20, 4 Мој. 11:25, 1 Сам. 10:5, 1 Дн. 6:33, 1 Дн. 12:28, 1 Дн. 15:16, 1 Дн. 15:17, 1 Дн. 16:4, 1 Дн. 23:2, 2 Дн. 8:14, Псал. 150:3, 1 Кор. 14:1, Откр. 15:2

2. Од синова Асафових: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој;

3. Од Једутуна: шест синова Једутунових: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под руком оца свог Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа;

1 Дн. 25:11

4. Од Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот.

1 Дн. 25:18, 1 Дн. 25:20

5. Ти сви беху синови Емана видеоца царевог у речима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману четрнаест синова и три кћери.

1 Мој. 33:5, 1 Сам. 9:9, 2 Сам. 24:11, 1 Дн. 21:9, 1 Дн. 26:28, 1 Дн. 28:5, Псал. 127:3, Иса. 8:18, Амос 7:12

6. Сви они беху под руком оца свог певајући у дому Господњем уз кимвале и псалтире и гусле, за службу у дому Божијем, како цар наређиваше Асафу и Једутуну и Еману.

7. И беше их на број с браћом њиховом обученом песмама Господњим, двеста и осамдесет и осам, самих вештака.

Псал. 150:1, Ефес. 5:19, Кол. 3:16

8. И бацише жреб за службу своју, мали као велики, учитељ као ученик;

2 Дн. 23:13

9. И паде први жреб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима његовим, њих дванаест;

10. Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

11. Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

12. Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

13. Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

14. Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

15. Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

16. Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

17. Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

18. Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

19. Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

20. Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

21. Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

22. Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

23. Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

24. Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

25. Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

26. Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

27. Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

28. Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

29. Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

30. Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

31. Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Откр. 4:4, Откр. 5:8, Откр. 11:16

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga