1. Дневника, глава 27

 

1. А синови Израиљеви по свом броју, главари домова отачких, хиљадници и стотиници и управитељи њихови, служаху цару у сваком послу у редовима, који долажаху и одлажаху од месеци до месеци, сваког месеца у години; а у сваком реду беше их двадесет и четири хиљаде.

4 Мој. 1:4, 1 Дн. 28:21, 1 Дн. 29:6, 2 Дн. 1:2

2. Над првим редом првог месеца беше Јасовеам, син Завдилов, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 23:8, 1 Дн. 11:11

3. Од синова Фаресових беше поглавар над свим старешинама у војсци првог месеца.

1 Мој. 38:29

4. А над редом другог месеца беше Додај Ахошанин, и војвода у његовом реду беше Миклот; и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 23:9, 1 Дн. 11:12

5. Трећи војвода трећег месеца беше Венаја, син Јодаја свештеника, поглавар; и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

6. Овај Венаја беше јунак међу тридесеторицом и над тридесеторицом; и над редом његовим беше Амнизавад, син му.

2 Сам. 23:20, 2 Сам. 23:22

7. Четврти, четвртог месеца Асаило брат Јоавов, а за њим Зевадија син му; и у реду његовом беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 2:18, 2 Сам. 2:23, 1 Дн. 11:26

8. Пети, петог месеца, поглавар Самут Језрајанин, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

9. Шести, шестог месеца, Ира син Икисов Текујанин, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 23:26

10. Седми, седмог месеца, Хелис Фелоњанин од синова Јефремових, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

1 Дн. 11:27

11. Осми, осмог месеца, Сивехај Хусаћанин од синова Зариних, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 21:18, 1 Дн. 11:29

12. Девети, деветог месеца, Авијезер Анатоћанин од синова Венијаминових, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

1 Дн. 11:28

13. Десети, десетог месеца, Марај Нетофаћанин од синова Зариних, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 23:28, 1 Дн. 11:30

14. Једанаести, једанаестог месеца, Венаја Фаратоњанин од синова Јефремових, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

2 Сам. 23:30, 1 Дн. 11:31

15. Дванаести, дванаестог месеца, Хелдај Нетофаћанин од Готонила, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

Суд. 3:9, 1 Дн. 11:30

16. А над племенима Израиљевим беху: над племеном Рувимовим кнез Елијезер син Зихријев; над Симеуновим Сефатија син Масин;

17. Над Левијевим Асавија син Кемуилов; над Ароновим Садок;

1 Дн. 26:30

18. Над Јудиним Елиуј од браће Давидове; над Исахаровим Амрије син Михаилов;

1 Сам. 16:6

19. Над Завулоновим Исмаја син Овадијин; над Нефталимовим Јеримот син Азрилов;

20. Над синовима Јефремовим Исус син Азазијев; над половином племена Манасијиног Јоило син Федајин;

21. Над другом половином племена Манасијиног у Галаду Идо син Захаријин; над Венијаминовим Јасило син Авениров;

22. Над Дановим Азареило син Јероамов. То беху кнезови племена Израиљевих.

23. А не изброја Давид оних који имаху мање од двадесет година, јер Господ беше рекао да ће умножити синове Израиљеве као звезде небеске.

1 Мој. 15:5, 2 Мој. 32:13, 5 Мој. 1:10, 5 Мој. 10:22, 2 Сам. 24:1, Јевр. 11:12

24. Јоав, син Серујин поче бројати, али не доврши; јер дође гнев Божји за то на Израиља; зато тај број не дође у књигу о цару Давиду.

2 Сам. 24:15, 1 Дн. 21:6, 1 Дн. 21:7

25. Над благом царевим беше Азмавет, син Адилов, а над благом по земљи, по градовима и по селима и по кулама Јонатан, син Озијин.

26. А над ратарима, који рађаху земљу, беше Езрије, син Хелувов;

27. А над виноградарима Симеј Рамаћанин; а над родом виноградским и над пивницама Завдије Сифмејин;

Пес. 8:11

28. А над маслинама и смоквама по пољима Вал-Анан Гедеранин; а над уљем Јоас;

29. Над говедима што пасаху у Сарону Ситрај Сароњанин, а над говедима по долинама Сафат Адлајев;

30. Над камилама Овил Исмаиљац; над магарцима Једаја Мероноћанин;

31. А над овцама Јазиз Агарејин. Сви ови беху настојници над благом цара Давида.

32. А Јонатан, стриц Давидов беше саветник, мудар човек и књижевник; он и Јехило син Ахмонијев беху са синовима царевим.

33. И Ахитофел беше саветник царев, и Хусај Архијанин пријатељ царев.

34. А после Ахитофела беше Јодај, син Венајин и Авијатар, а војвода царев беше Јоав.

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga