Немија, глава 3

 

1. И уста Елијасив, поглавар свештенички и браћа његова свештеници и зидаше врата овчија, и осветише их и метнуше им крила, и осветише их до куле Меје, до куле Ананилове.

Нем. 3:20, Нем. 12:10, Нем. 12:39, Псал. 48:12, Јер. 31:38, Зах. 14:10, Јован 5:2

2. А до њега зидаше Јерихоњани, а до њих зида Захур, син Имријев;

Језд. 2:34, Нем. 7:36

3. А врата рибља зидаше синови Асенајини, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и преворнице.

2 Дн. 33:14, Нем. 6:11, Нем. 12:39, Соф. 1:10

4. А до њих поправља Меримот, син Урије сина Акосовог; а до њих поправља Месулам, син Варахије сина Месизавеиловог; а до њих поправља Садок, син Ванин.

5. А до њих поправљаше Текујани, али поглавице њихове не савише врат свој на службу Господу свом.

Суд. 5:23, Нем. 3:27

6. А стара врата поправља Јодај, син Фасејин и Месулам, син Весодијин, они их побрвнаше и метнуше крила и браве и преворнице.

Нем. 12:39

7. А до њих поправљаше Мелатија Гаваоњанин и Јадон Мероњанин, људи из Гаваона и из Миспе до столице кнеза с ове стране реке.

Ис.Н. 9:3, Нем. 2:8

8. До њих поправља Узило, син Арахијин, златар; а до њега поправља Ананија, син апотекарски. И оставише Јерусалим до широког зида.

Нем. 12:38

9. А до њих поправља Рефаја, син Оров поглавар над половином краја јерусалимског.

10. А до њих поправља Једаја, син Арумафов према својој кући, а до њега поправља Хатус, син Асавнијин.

11. Толико поправља Малахија син Харимов и Асув син Фат-Моавов и кулу код пећи.

Језд. 2:32, Нем. 12:38

12. А до њега поправља Салум, син Лоисов, поглавар над половином краја јерусалимског са кћерима својим.

2 Мој. 35:25, Лука 8:3, Филиб. 4:3

13. Врата долинска поправља Анун са становницима занојским; они их саградише и метнуше крила и браве и преворнице, и хиљаду лаката зида до гнојних врата.

Ис.Н. 15:34, Нем. 2:13

14. А гнојна врата поправља Малхија, син Рихавов поглавар над крајем вет-керемским, он их сагради и метну крила и браве и преворнице.

Јер. 6:1, Мих. 1:11

15. А врата изворска поправља Салум, син Хол-озин, поглавар над крајем у Миспи, он их сагради и покри и метну им крила и браве и преворнице; и зид код бање силоамске од врта царевог до басамака који силазе из града Давидовог.

Ис.Н. 18:26, Суд. 20:1, Суд. 20:3, 2 Цар. 25:4, Нем. 2:14, Нем. 3:19, Нем. 12:37, Иса. 8:6, Јер. 40:6, Лука 13:4, Јован 9:7

16. За њим поправља Немија, син Азвуков поглавар над половином краја вет-сурског до према гробовима Давидовим и до језера начињеног и до куће јуначке.

2 Цар. 20:20, Пес. 3:7, Иса. 22:9, Иса. 22:11, Дела 2:29

17. За њим поправљаше левити, Реум син Ванијев, а до њега поправља Асавија поглавар над половином краја кеилског са својим крајем.

Ис.Н. 15:44, 1 Сам. 23:1

18. За њим поправљаше браћа њихова, Вавај син Инададов поглавар над половином краја кеилског.

19. А до њега поправља Есер, син Исусов поглавар од Миспе толико према месту куда се иде ка ризницама на углу.

2 Дн. 26:9

20. За њим разгоривши се Варух, син Завајев, поправља толико од угла до врата од куће Елијасива, поглавара свештеничког.

Проп. 9:1, Рим. 12:11

21. За њим поправља Меримот, син Урије сина Акосовог, толико од врата куће Елијасивове до краја куће Елијасивове.

22. А за њим поправљаше свештеници који живљаху у равници.

23. За њим поправља Венијамин и Асув према својим кућама; а за њим поправља Азарија, син Масије сина Ананијиног уз своју кућу.

24. За њим поправља Винуј, син Инададов толико од куће Азаријине до савитка и до угла.

25. Фалал, син Узајев поправља према савитку и према кули која се издиже из горњег дома царевог код трема тамничкога; за њим Федаја, син Фаросов.

Нем. 12:39, Јер. 32:2, Јер. 38:13

26. И Нетинеји који живљаху у Офилу, до према вратима воденим на исток и кули високој;

Језд. 2:43, Нем. 7:46, Нем. 8:1, Нем. 8:3

27. За њим поправљаше Текујани толико према великој кули високој до зида офилског.

28. Од врата коњских поправљаше свештеници сваки према својој кући;

2 Цар. 11:16, 2 Дн. 23:15, Јер. 31:40

29. За њима поправља Садок, син Имиров према својој кући; а за њим поправља Семаја, син Сеханијин, чувар врата источних;

30. За њим поправља Ананија, син Селемијин и Анон, шести син Салафов, толико; за њима поправља Месулам син Варахијин према својој клети;

31. За њим поправља Малхија, син златарев до куће нетинејске и трговачке према вратима мифкадским до узбрдице на углу;

32. А између узбрдице на углу и овчијих врата поправљаше златари и трговци.

Нем. 12:39, Јован 5:2

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga