Језекиљ, глава 48

 

1. А ово су имена племенима. Од краја према северу, уз пут етлонски како се иде у Емат и Асаренан, на међу дамаштанску на север покрај Емата, од источне стране до западне, Даново, једно.

4 Мој. 34:7, Језек. 47:15

2. А уз међу Данову, од источне стране до западне, Асирово, једно.

3. А уз међу Асирову, од источне стране до западне, Нефталимово, једно.

4. А уз међу Нефталимову, од источне стране до западне, Манасијино, једно.

5. А уз међу Манасијину, од источне стране до западне, Јефремово, једно.

Језек. 48:18

6. А уз међу Јефремову, од источне стране до западне, Рувимово, једно.

7. А уз међу Рувимову, од источне стране до западне, Јудино, једно.

8. А уз међу Јудину, од источне стране до западне, нека буде принос што ћете принети, двадесет и пет хиљада лаката у ширину, а у дужину као који други део, од источне стране до западне, и светиња да буде усред њега.

Језек. 45:1, Језек. 48:21

9. Принос који ћете принети Господу, нека буде од двадесет и пет хиљада лаката у дужину и од десет хиљада у ширину.

Језек. 45:1

10. И тај ће свети принос бити свештеницима, са севера двадесет и пет хиљада лаката у дужину, а са запада десет хиљада у ширину, и с истока десет хиљада у ширину, а с југа двадесет и пет хиљада у дужину; и светиња Господња да буде усред њега.

Језек. 45:3

11. То ће бити свештеницима посвећеним између синова Садокових који држаше шта сам наредио да се држи и не зађоше као други Левити, кад зађоше синови Израиљеви.

2 Дн. 29:4, Нем. 9:34, Јер. 23:11, Језек. 22:26, Језек. 44:10, Соф. 3:4, Мал. 2:7

12. Њихов ће бити свети принос од земље, светиња над светињама, уз међе левитске.

13. А Левити да имају уз међе свештеничке двадесет и пет хиљада лаката у дужину, и десет хиљада у ширину; сва дужина да буде двадесет и пет хиљада, а ширина десет хиљада.

Језек. 45:5

14. А од тога ништа да не продају ни промењују, ни да преносе првина земаљских, јер је светиња Господу.

2 Мој. 22:29, 3 Мој. 27:10, 3 Мој. 27:28, 3 Мој. 27:33

15. А пет хиљада лаката што остаје у ширину према двадесет и пет хиљада биће место посвећено, за град, за насеље, и за подграђа, и град да буде усред њега.

5 Мој. 20:5, Језек. 42:20, Језек. 44:23, Језек. 45:6

16. А ово да му је мера: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и с јужне стране четири хиљада и пет стотина, и с источне стране четири хиљада и пет стотина, и са западне стране четири хиљада и пет стотина.

17. И подграђе ће бити двеста и педесет лаката са севера, и двеста и педесет с југа, и двеста и педесет с истока, и двеста и педесет са запада.

18. А шта остане у дужину према светом приносу, десет хиљада лаката на исток и десет хиљада на запад, према светом приносу, од тога доходак нека буде храна слугама градским.

19. А слуге које ће служити граду биће из свих племена Израиљевих.

Откр. 7:5

20. Сав овај принос, двадесет и пет хиљада лаката уз двадесет и пет хиљада, четвртаст, принеће у принос свети за достојање граду.

4 Мој. 24:5, Иса. 33:20, Откр. 21:16

21. А шта остане с обе стране светом приносу и достојању градском, према двадесет и пет хиљада лаката приноса до међе источне, и са запада према двадесет и пет хиљада лаката дуж западне међе према деловима, то да је кнежево; тако ће свети принос и светиња дома бити у среди.

Ис.Н. 18:1, Иса. 2:2, Иса. 11:10, Језек. 45:7, Ос. 1:11, Агеј 2:7, Агеј 2:9, Мат. 11:28, Мат. 13:16, Јован 12:32, Рим. 15:7, Рим. 15:12, Откр. 2:1, Откр. 21:3

22. А од достојања левитског и од достојања градског, усред оног што је кнежево, између међе Јудине и међе Венијаминове, да је кнежево.

23. А остала племена биће: од источне стране до западне стране Венијаминово, једно;

24. А уз међу Венијаминову, од источне стране до западне, Симеуново, једно;

25. А уз међу Симеунову, од источне стране до западне, Исахарово, једно;

26. А уз међу Исахарову, од источне стране до западне, Завулоново, једно;

27. А уз међу Завулонову, од источне стране до западне, Гадово, једно;

28. А уз међу Гадову с јужне стране, на југ, међа је од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великог мора.

1 Мој. 15:18, 4 Мој. 34:15, Ис.Н. 15:47, 2 Дн. 20:2, Иса. 27:12, Језек. 47:19

29. То је земља коју ћете жребом разделити племенима Израиљевим у наследство, и то су им делови, говори Господ Господ.

Језек. 47:14

30. А ово су крајеви граду: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера;

31. А врата градска да се назову именима племена Израиљевих, троја врата са севера: једна врата Рувимова, једна врата Јудина, једна врата Левијева;

Иса. 60:18, Откр. 21:12

32. И с источне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Јосифова, једна врата Венијаминова, једна врата Данова;

33. И с јужне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера, и троја врата: једна врата Симеунова, једна врата Исахарова, једна врата Завулонова;

34. Са западне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Гадова, једна врата Асирова, једна врата Нефталимова.

35. Унаоколо ће бити осамнаест хиљада лаката, а име ће граду од тог дана бити: Господ је ту.

Псал. 72:8, Иса. 2:2, Мал. 1:11

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga