3. Мојсијева, глава 4

 

1. Још рече Господ Мојсију говорећи:

2. Кажи синовима Израиљевим, и реци: Ако ко згреши нехотице и учини штагод што је Господ забранио да се не чини,

3 Мој. 5:15, 3 Мој. 5:17, 4 Мој. 15:22, 1 Сам. 14:27, Псал. 19:12

3. Ако свештеник помазани згреши, те буде на грех народу, нека за грех свој који је учинио принесе теле здраво Господу на жртву за грех.

3 Мој. 8:12, 3 Мој. 21:10, 3 Мој. 21:12, Језек. 44:27, Јевр. 5:3, Јевр. 9:2, Јевр. 9:12

4. И доведавши теле на врата шатору од сведочанства пред Господа, нека метне руку своју телету на главу, и закоље теле пред Господом.

3 Мој. 1:3

5. И нека узме свештеник помазани крви од телета, и унесе је у шатор од састанка.

3 Мој. 16:14, 4 Мој. 19:4, Јевр. 9:13

6. И нека замочи свештеник прст свој у крв, и крвљу седам пута покропи пред Господом пред завесом од светиње.

Иса. 42:21, Јован 8:29, Рим. 3:24, 2 Кор. 5:19, Ефес. 2:13, Откр. 5:9

7. И нека помаже свештеник том крвљу рогове олтару, на коме се кади мирисима пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв од телета сву нека излије на подножје олтару, на коме се пале жртве на вратима шатора од састанка.

3 Мој. 5:9, 3 Мој. 8:15, 3 Мој. 9:9, 3 Мој. 16:18, Јевр. 9:21

8. И нека извади све сало из телета за грех, сало што покрива црева и све сало што је на цревима;

9. И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри с бубрезима нека извади,

10. Онако како се вади из говечета за жртву захвалну; и нека запали свештеник на олтару, на коме се жртва пали.

11. А кожу од телета и све месо с главом и с ногама и црева и балегу,

2 Мој. 29:14, 4 Мој. 19:5, Јевр. 13:11

12. И цело теле нека изнесе напоље из логора на чисто место, где се просипа пепео, и нека га спали огњем на дрвима; на месту где се просипа пепео нека се спали.

2 Мој. 29:14, 3 Мој. 6:11, Јевр. 13:11

13. Ако ли би сав збор синова Израиљевих згрешио нехотице и не би збор знао за то, и учинили би штагод што је Господ забранио да се не чини, те би скривили,

3 Мој. 5:2, 3 Мој. 5:17, 4 Мој. 15:24, Ис.Н. 7:11

14. Кад се дозна за грех који су учинили, онда нека збор принесе теле, жртву за грех, и нека га доведу пред шатор од састанка.

3 Мој. 16:5, Језек. 45:22

15. И старешине од збора нека метну телету на главу руке своје пред Господом, и свештеник нека закоље теле пред Господом.

2 Мој. 29:10, 2 Мој. 29:15, 2 Мој. 29:19, 3 Мој. 1:4, 3 Мој. 3:2, 3 Мој. 3:8, 3 Мој. 3:13, 3 Мој. 8:14, 3 Мој. 8:22, 3 Мој. 16:21, Иса. 53:6, Мат. 8:17, Јевр. 9:28, 1 Пет. 2:24

16. И свештеник помазани нека унесе крви од телета у шатор од састанка,

Јевр. 9:12

17. И нека свештеник замочи прст свој у крв, и седам пута покропи пред Господом пред завесом.

18. И том крвљу нека помаже рогове олтару који је пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв сву нека излије на подножје олтару на коме се пали жртва, на вратима шатора од састанка.

19. А све сало извадивши из њега нека запали на олтару.

20. И с тим телетом нека чини онако како чини с телетом за свој грех, тако нека учини с њим; тако ће их свештеник очистити од греха, и опростиће им се.

4 Мој. 15:25, Дан. 9:24, Рим. 5:11, Јевр. 2:17, Јевр. 10:10, 1 Јов. 1:7, 1 Јов. 2:2

21. А теле нека изнесе напоље из логора, и спали га као и прво теле; то је жртва за грех свега збора.

22. Ако ли поглавар згреши, и учини нехотице штагод што је Господ Бог његов забранио да се не чини, те скриви,

2 Мој. 18:21, 4 Мој. 16:2, 2 Сам. 1:1, 2 Сам. 24:10, Језд. 9:2, Дела 3:17

23. Кад дозна за грех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре мушко, здраво.

24. И нека метне руку своју јарету на главу, и свештеник нека га закоље где се коље жртва паљеница пред Господом; то је жртва за грех.

25. И нека узме свештеник крви од жртве за грех на прст свој, и помаже рогове олтару на коме се жртва пали; а осталу крв нека излије на подножје олтару на коме се жртва пали.

26. А све сало нека запали на олтару као сало од жртве захвалне; и тако ће га очистити свештеник од греха његовог, и опростиће му се.

3 Мој. 3:5, 4 Мој. 15:28

27. Ако ли ко из простог народа згреши нехотице, и учини штагод што је Господ забранио да се не чини, те скриви,

4 Мој. 15:27, Проп. 7:20

28. Кад дозна за грех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре женско здраво за грех, који је учинио.

3 Мој. 4:23

29. И нека метне руку своју на главу жртви за грех, и нека је свештеник закоље на месту где се коље жртва паљеница.

3 Мој. 4:4, 3 Мој. 4:24

30. И нека узме свештеник крви од ње на прст свој, И помаже рогове олтару на коме се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

31. И све сало из ње нека извади као што се вади сало из жртве захвалне, и нека га запали свештеник на олтару за угодни мирис Господу; а тако ће га очистити од греха свештеник, И опростиће му се.

2 Мој. 29:18, 3 Мој. 1:9, 3 Мој. 3:3, 3 Мој. 3:14, 3 Мој. 4:26, Језд. 6:10

32. Ако ли би довео између оваца на жртву за грех, нека доведе женско здраво.

3 Мој. 4:28, Иса. 53:7, Јован 1:29, Дела 8:32, 1 Пет. 1:19, Откр. 5:6, Откр. 13:8

33. И нека метне руку своју на главу жртви за грех, и нека је свештеник закоље на месту где се коље жртва паљеница.

34. И нека узме свештеник крви од жртве за грех на прст свој, и нека помаже рогове олтару на коме се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

35. И све сало нека извади као што се вади сало из јагњета за жртву захвалну; и нека га свештеник запали на олтару за жртву огњену Господу; и тако ће га очистити свештеник од греха његовог, који је учинио, и опростиће му се.

3 Мој. 4:5, Дан. 9:24, Рим. 5:11, 1 Јов. 2:2

 

Prethodna glava Vrh stranice Sledeca glava
Prethodna knjiga Sledeca knjiga